"Schatten in beeld" is een fototentoonstelling waar we onze bewoners, 'onze schatten' met 'hun eigen schat', met datgene of diegene die hen dierbaar is in beeld wilden brengen.
De fototentoonstelling is maar het eindpunt van een gans proces geworden, een project in verschillende stappen. De foto's waren het resultaat van een hele weg van écht contact tussen bewoners en medewerkers, van intensief samenwerken van het hele Kepha-team, van overleg met familie, van samen opbouwen met vrijwilligers...
Door het succes van de formule en de positieve reacties bij bezoekers en in de pers hebben we graag een vervolg aan dit oorspronkelijk interne project gebreid.

We gaan in 2011 met deze tentoonstelling 'on tour'. We willen hiermee de sector van de woon- en zorgcentra eens op een andere, directe manier laten spreken tot de wereld erbuiten.
Daarnaast willen we andere woon- & zorgcentra tonen welke mooie resultaten men kan bereiken met dit initiatief op verschillende vlakken. We willen hier een draaiboek aanbieden opdat ieder in zijn eigen setting aan de slag kan gaan met dit jaarproject. Niet alleen de sector van bejaardenzorg kan hiermee aan de slag. Het project is toepasbaar in verschillende domeinen van de gezondheidszorg.

Wil je dit draaiboek GRATIS gebruiken om aan de slag te gaan in jouw woon- en zorgcentrum? Dat kan!
Stuur een mailtje naar mpletinck@devliet.be en we sturen jou de toegangscode zo snel mogelijk op!